Strategia Blue energy

Misją Blue energy jest dostarczanie usług i rozwiązań umożliwiających efektywną realizację celów biznesowych i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszych Klientów

Najwyższą wartością jest zadowolenie Klienta, które budujemy w oparciu o możliwie najwyższej jakości usługi, świadczone przy  atrakcyjnej cenie.

Satysfakcja Klienta to czynnik, na którym budujemy wartość Spółki.

Źródłem satysfakcji są:

 • nasze umiejętności, kompetencje i wiedza,
 • nasze doświadczenie i metody działania,
 • maksymalizacja wartości dla Klienta,
 • innowacyjność produktowo usługowa,
 • dostosowanie, komunikacja i relacje.
Jesteśmy liderem usług cyberbezpieczeństwa, w obszarze wdrożeń rozwiązań i narzędzi IT i OT oraz monitorowania bezpieczeństwa. Wnosimy nową jakość usług doradczych automatyzując procesy oraz sprawiamy, że stają się bardziej dostępne.

Budujemy długofalowe relacje z Klientami, oparte na maksymalizacji korzyści biznesowych, wynikających ze świadczonych usług i dostarczanych produktów.

Naszą siłą jest jakość i nastawienie na sukces projektu.

Główne obszary działalności

 • bezpieczeństwo organizacji i cyberbezpieczeństwo,
 • ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
 • efektywność i optymalizacja organizacji
 • automatyzacja i robotyzacja procesów
 • wdrożenia efektywnych narządzi zarządczych – BPM
Rozwój zasobów ludzkich jest wpisany w naszą tożsamość!

Dbamy o rozwój naszych pracowników i współpracowników oraz warunki pracy:

 1. Dbamy o ducha zespołu
 2. Promujemy kreatywność
 3. Wspieramy w pozyskaniu wiedzy i doświadczenia
 4. Zapewniamy ponadprzeciętne wynagrodzenia
 5. Uznajemy sukcesy i premiujemy je
 6. Zapewniamy ochronę zdrowia
 7. Angażujemy się społecznie

Nasz ciągły rozwój służy naszym klientom, pracownikom i współpracownikom oraz społeczności lokalnej.