Usługi
Usługiarrow Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo

Zapewnij bezpieczeństwo IT / IOT / SCADA. Zapoznaj się z profesjonalnymi usługami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego – MSSP. Skorzystaj z kompleksowego podejście do budowy, monitorowania i utrzymania cyberbezpieczeństwa.

Zarządzane usługi bezpieczeństwa (MSS)

Jesteśmy dostawcą zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP - Managed Security Service Provider). Zapewniamy kompleksową usługę zapewnienia cyberbezpieczeństwa organizacji.

Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo danych i systemów wymaga coraz większych nakładów, umiejętności, wiedzy i zaangażowania organizacji. Jest to wynik coraz liczniejszych i wyrafinowanych ataków, ale również rosnącej liczby danych, braku świadomości pracowników oraz coraz liczniejszych w zakresie bezpieczeństwa wymagań prawnych.

Blue Energy w trybie 24 godziny na dobę 365 dni w roku może zapewnić twoje bezpieczeństwo. Skorzystaj z naszych usług, a zapewnimy kompleksowe bezpieczeństwo twojej organizacji.

Nasze usługi obejmują prewencję, identyfikację podatności i zagrożeń, strojenie mechanizmów bezpieczeństwa, budowę architektury bezpieczeństwa, aż po reakcje w przypadku wystąpienia incydentu.

Obszary bezpieczeństwa MSSP

Identyfikacja podatności

Nasi konsultanci przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi analizują podatności – słabości twoich zasobów, systemów informatycznych i zabezpieczeń. Więcej o analizę podatności przeczytasz w artykule

Analizy i testy bezpieczeństwa

Przeprowadzamy testy bezpieczeństwa, które mają na celu wykorzystanie podatności i przełamanie zabezpieczeń – więcej

Wykonujemy analizy bezpieczeństwa, w tym analizy związane z badaniem świadomości użytkowników – analizy i testy socjotechniczne mające na celu badanie i podnoszenie świadomości przez wykonywanie ataków pozorowanych.

Zarządzanie ryzykiem

Automatyzujemy analizę ryzyka w oparciu o wagę systemów i procesów, które wspierają. Priorytetyzujemy działania i dobieramy zabezpieczenia w zależności od poziomu skutków. Planujemy działania i obszary zabezpieczeń w oparciu o poziomy ryzyka. Wizualizujemy wyniki analiz i automatyzujemy działania.

 

Architektura bezpieceństwa

W oparciu o wyniki analizy ryzyka oraz oceny analizy prawnej projektujemy system bezpieczeństwa. Stosujemy międzynarodowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa, zapewniające kompleksowość i uniwersalność rozwiązań.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Usuwamy podatności, wdrażamy zabezpieczenia uodparniające na zagrożenia, prowadzimy akcje świadomościowe.

Odpowiedzialność

Podejmujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo przyjmując role Security Officera, Risk Officera, Inspektora Ochrony Danych, Incydent Menadżera i tym podobne.

Monitorowanie

24 godziny na dobę 365 dni w roku nasz zespół monitoruje twoją infrastrukturę. Monitorujemy systemy biznesowe i produkcyjne naszych klientów oraz analizujemy obecne zdarzenia w sieci globalnej.

Automatyzacja

Przyspieszamy wykrywanie, eliminujemy fałszywe alarmy i zapewniamy natychmiastową reakcję dzięki automatyzacji i robotyzacji opartej o sztuczną inteligencję. Doskonalimy zabezpieczenia, wyeliminowujemy podatności.

Reakcja na incydent

Zapewniamy natychmiastową reakcje na incydent opartą na działaniach minimalizujących skutki oraz eliminujących przyczynę. Każdy incydent jest źródłem działań profilaktycznych i zapobiegawczych.

Dlaczego ten model świadczenia usług zyskuje taką popluraność?

Kompleksowo

Nasze zaprojektowane przez profesjonalistów procesy świadczenia usługi oraz innowacyjne narzędzia  powalają nam świadczyć usługi o całościowym, kompleksowym charakterze. Odpowiadamy na wszelkie potrzeby naszych klientów, zarówno te najmniejsze związane z monitorowaniem wybranej części infrastruktury, aż po te najbardziej złożone.

Profesjonalnie

Nasi eksperci zapewniają najwyższy poziom świadczonej usługi dzięki najwyższemu poziomowi kompetencji, dostosowania usługi oraz doskonałych narzędzi. Szczegóły o nas….

Tanio

Udostępniamy najlepszych ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, inżynierów, prawników, socjotechników oraz najwyższej klasy narzędzia wspomagające zapewnienie cyberbezpieczeństwa  w dostępnej cenie w modelu abonamentowym.

Kompleksowo, profesjonalnie i tanio, czy to możliwe?

Szacuje się, że cyberprzestępczość przyniesie do 5 razy większe zyski niż globalne przestępstwa międzynarodowe razem wzięte. Kogo stać na odpieranie tak zmasowanego ataku? Wzrost cyfryzacji biznesu i życia codziennego sprawia, że liczba wyzwań cyberbezpieczeństwa rośnie wykładniczo.

Rosnące wymagania prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych np. osobowych, również mogą sprawiać kłopoty.

Zapewnienie tak szerokich kompetencji wymaga sporych nakładów i wymaga ciągłego rozwoju, co również nie nalży do prostych i tanich.

Proces przeprowadzania usługi
1
Analiza potrzeb w zakresie bezpieczeństwa organizacji i cyberbezpieczeństwa
2
Przyjęcie zakresu usługi w zakresie monitorowania, zabezpieczeń oraz SLA
3
Implementacja zabezpieczeń, sond, przyjęcie ról, opracowanie procedur
4
Świadczenie usługi w przyjętym modelu
Masz pytania dotyczące tej usługi?
Kontakt arrow